Facebook Instagram LinkedIn

Tidsbudget

Tidsschema

Vad vill jag prioritera i livet?

Ladda ner filen och skriv ut två ex.

Använd olika färger för de olika aktiviteterna.  På de ena papperet uppskattar du din tid hur många kvartar går åt till att göra ex. Sova.  Så fyller du i detta. Efter att du har uppskattat din vecka, så gör du den faktiska tiden som gått åt på den andra kopian.

Hur väl stämmer dina uppskattningar med verkligheten. Vad använder du din tid på?